Mapa
Wyszukiwarka
O mapie
Siedziba beneficjenta

Mapa projektów dofinansowanych w ramach działań samorządowych PROW 2007-2013 w Województwie Śląskim

Schemat działania
Mapa sortuje projekty zrealizowane w ramach działań samorządowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze względu na lokalizację beneficjenta.

Wybierając konkretną gminę (klikając na nią) otwiera się okno przedstawiające Powiat, w którym dana gmina się znajduje. Jeśli wybrana gmina nie została wylistowana, oznacza to, iż prawdopodobnie gmina nie otrzymała dofinansowania.

Po kliknięciu w tytuł danego projektu na liście znalezionych projektów, wyświetlone zostaną szczegóły danego projektu (np. krótki opis projektu czy zdjęcia z realizacji jeśli zostały załączone)

Zakres prezentowanych informacji
Przedstawione informacje dotyczą działań samorządowych PROW 2007-2013. Informacje dotyczące poszczególnych projektów zawierają:

  • Oś, Działanie
  • Tytuł projektu
  • Powiat/Gmina (na terenie których działa beneficjent)
  • Kwota dofinansowania w PLN
  • Całkowity koszt projektu w PLN
  • Opcjonalnie uwagi do projektu (np. w przypadku rozwiązania umowy/decyzji o dofinansowanie, pomniejszenia wysokości dofinansowania)
  • Krótki opis projektu
  • Terminy realizacji projektu

Przydatne informacje

  • W przypadku problemów z zaznaczaniem konkretnego obszaru można zwiększyć mapę (nad mapą: prawy przycisk myszy-> Zoom In)
  • W przypadku zawieszenia/zablokowania się mechanizmu należy odświeżyć stronę

Wymagania techniczne mapy:
Przeglądarka internetowa Internet Explorer 7.0 i nowsza, Mozilla 2+, Opera

Proszę wybrać warunki przeszukiwania bazy.
Samorząd Województwa Śląskiego pełni rolę instytucji wdrażającej dla następujących działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

Oś I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa:
Schemat I – Scalanie gruntów
Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi

Oś IV LEADER
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy
Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Deklaracja dostępności
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.