Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Aktualności

2015-11-05

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów

którzy będą uczestniczyli w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Zgodnie z Uchwałą nr 2087/74/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 03.11.2015 r. informujemy
o możliwości składania wniosków kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji, która zostanie powołana w celu wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)

I. Termin składania wniosków:

od 9 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r.


II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie aplikacji potwierdza się na jego kopii. Dokumenty aplikacyjne można również przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na ww. adres. Dokumenty należy składać z dopiskiem: „Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS".
W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty, o terminie decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


III.  Minimalne wymagania jakie musi spełniać kandydat na eksperta:

Kandydat na eksperta zobowiązany jest do:
1. złożenia wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów
w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
2. złożenia dokumentów potwierdzających, iż posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie  objętej:  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności LEADER, Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358). Kandydat na eksperta musi spełniać także pozostałe warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność.

IV. Informacje dodatkowe:
 
Regulamin, o którym mowa w pkt. III.1 dostępny jest poniżej.
Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j. z późn. zm.).

 

Dokumenty do pobrania:


Kalendarium

Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         

Szczególnie polecamy

mapa projektów PROW
Konkurs plastyczny Moja Wieś w Europie Multimedia Stan realizacji PROW

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PROW.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.Zobacz także:

Najczęściej zadawane pytania

Szybki dostęp

Trwające Konkursy

  • Odnowa i rozwój wsi poprzez LEADER-a
  • Małe projekty poprzez LEADER-a
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 (32) 77 40 502, +48 (32) 77 40 534; fax: +48 (32) 77 40 275; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Bartosz Góra e-mail: bgora@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 40 513
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi