Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
LEADER / Wnioski o płatność / Funkcjonowanie LGD

2010-02-11

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

UWAGA

UWAGA! 28 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1244).
W związku z powyższym zmianie uległy zasady weryfikacji 15%-go limitu kosztów bieżących dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013.

 

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja". Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem. Zmiany w Instrukcji powstały w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (Dz. U. z 2014 r. poz. 971).

 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ (7z) OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 15 GRUDNIA 2011

Formularz wniosku o płatność w wersji 7z obowiązuje Beneficjentów od 15 grudnia 2011 r. Beneficjenci mogą wykorzystać formularz .pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku .pdf do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie .xls (Excel).

Z wersją papierową wniosku o platnosc (wydrukowana wersja aktywnego formularza w formacie .pdf) , Beneficjent powinien złożyć jego wersje elektroniczną na nośniku danych (CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie .pdf .

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com. Zmiany w nowej wersji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem .pdf zostały wyróżnione kolorem.

W dniu 12-02-2013 poprawiono błędy we wniosku aktywnym, poniższy wniosek jest w wersji z poprawkami.

 

Od dnia 31.10.2013 r wprowadzono nową wersję sprawozdania z realizacji operacji oznaczoną jako v10.

Informacja o miejscu składania wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Informujemy iż Beneficjenci mogą składać wnioski o płatność zgodnie z zapisami i terminami wynikającymi z treści umów przyznania pomocy.

Wnioski wraz z instrukcją wypełniania są udostępniane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego http://prow.slaskie.pl/ oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/ oraz http://www.arimr.gov.pl/ .


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, 5 piętro, sektor C, pokój 502, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pomocą poczty.

  Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pokoje 506, 507, 508, 512, 529, 523 w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod numerami telefonów: (032) 77 40 506, (032) 77 40 507, (032) 77 40 508, (032) 77 40 512, (032) 77 40 529;       (032) 77 40 523 a także w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Bielsku-Białej, nr tel. (033) 81 36 324; w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Częstochowie, nr tel. (034) 37 82 125.
Kalendarium

Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         

Szczególnie polecamy

mapa projektów PROW
Konkurs plastyczny Moja Wieś w Europie Multimedia Stan realizacji PROW

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PROW.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.Zobacz także:

Najczęściej zadawane pytania

Szybki dostęp

Trwające Konkursy

  • Odnowa i rozwój wsi poprzez LEADER-a
  • Małe projekty poprzez LEADER-a
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 (32) 77 40 502, +48 (32) 77 40 534; fax: +48 (32) 77 40 275; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Bartosz Góra e-mail: bgora@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 40 513
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi