Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Rozliczanie projektów / Ogólne zasady

2009-12-29

Ścieżka rozliczania operacji PROW 2007 - 2013

Beneficjent składa wniosek o płatność do urzędu marszałkowskiego, po realizacji całości lub etapu realizacji projektu. Wraz z wnioskiem o płatności składa się wymagane załącznik, w szczególności dowody dokonanych płatności. Urząd Marszałkowski dokonuje oceny kompletności i prawidłowości złożonego wniosku o płatność oraz zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie realizacji projektu. Płatność na rzecz beneficjenta dokonuje ARiMR na podstawie autoryzacji dokonanej przez Urząd Marszałkowski. O dokonaniu płatności informuje odpowiedni Urząd Marszałkowski.

Po zakończeniu realizacji projektu, wraz z ostatnim wnioskiem o płatność, beneficjent jest obowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu, zawierającego podsumowanie całości projektu, zestawienie wykonanych zadań i sprawdzającego zgodność projektu z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 na stronie ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html,

 

Zarząd Województwa Śląskiego informuje iż zgodnie z zapisami rozporządzeń dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz w związku z uruchamianiem tych działań Beneficjenci mogą składać wnioski o płatność zgodnie z zapisami wynikającymi z treści umów i decyzji. Wnioski wraz z instrukcją wypełniania będą udostępniane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego http://prow.silesia-region.pl/ oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/ .

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, 5 piętro, sektor C, pokój 502, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pokoje 506, 507, 508, 512, 513, 523 w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod numerami telefonów: (032) 77 40 506, (032) 77 40 507, (032) 77 40 508, (032) 77 40 512, (032) 77 40 513; (032) 77 40 523 a także w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Bielsku-Białej, nr tel. (033) 81 36 324; w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Częstochowie, nr tel. (034) 37 82 125.
Kalendarium

Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         

Szczególnie polecamy

mapa projektów PROW
Konkurs plastyczny Moja Wieś w Europie Multimedia Stan realizacji PROW

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PROW.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.Zobacz także:

Najczęściej zadawane pytania

Szybki dostęp

Trwające Konkursy

  • Odnowa i rozwój wsi poprzez LEADER-a
  • Małe projekty poprzez LEADER-a
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 (32) 77 40 502, +48 (32) 77 40 534; fax: +48 (32) 77 40 275; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Bartosz Góra e-mail: bgora@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 40 513
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi