Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
LEADER / Wyprzedzające finansowanie

2009-12-17

Wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach działań osi 4 Leader PROW 2007-2013

Możliwość otrzymania środków finansowych w postaci wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach działań osi 4 Leader PROW 2007-2013 wynika z ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304, Nr 214, poz. 1349).

Ustawa przewiduje dwa instrumenty:

1. środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - „środki z ARiMR",

2. środki z budżetu państwa w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego - „pożyczka z BGK",

z których beneficjent może skorzystać, ale nie musi.

Beneficjent może skorzystać z jednego lub z dwóch instrumentów razem. Procedura ubiegania się o wyprzedzające finansowanie jest osobna i odmienna dla tych dwu instrumentów.

Środki z ARiMR mogą być przekazane do wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), czyli do 20% przyznanej pomocy. (art. 10c ust. 2)

Pożyczka z BGK może być udzielona do wysokości udziału środków z EFRROW, czyli do 80% przyznanej pomocy. (art. 10d ust. 3)

O środki z ARiMR mogą ubiegać się beneficjenci działań: (art. 10c ust. 1)

  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - beneficjenci operacji z zakresu małych projektów oraz operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  • Wdrażanie projektów współpracy - wszyscy (LGD)
  • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania - wszyscy (LGD).

O pożyczkę z BGK mogą ubiegać się beneficjenci działań: (art. 10d ust. 1-2)

  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - tylko jednostki samorządu terytorialnego
  • Wdrażanie projektów współpracy - wszyscy (LGD)
  • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania - wszyscy (LGD).

Aby otrzymać środki z ARiMR należy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach danego działania wypełnić odpowiednią rubrykę oraz złożyć wypełniony zgodnie z instrukcją - zamieszczony na samym dole artykułu.

Środki przekazane zostaną na podstawie umowy przyznania pomocy w ramach danego działania.

Aby otrzymać pożyczkę z BGK należy złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego stosowny wniosek.

Szczegółowe warunki i tryb, w tym terminy, udzielania pożyczek z BGK, rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 156, poz. 968).

 

 

 
Kalendarium

Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         

Szczególnie polecamy

mapa projektów PROW
Konkurs plastyczny Moja Wieś w Europie Multimedia Stan realizacji PROW

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PROW.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.Zobacz także:

Najczęściej zadawane pytania

Szybki dostęp

Trwające Konkursy

  • Odnowa i rozwój wsi poprzez LEADER-a
  • Małe projekty poprzez LEADER-a
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 (32) 77 40 502, +48 (32) 77 40 534; fax: +48 (32) 77 40 275; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Bartosz Góra e-mail: bgora@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 40 513
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi